Achtergrondkaart toevoegen

Deze tutorial is alleen succesvol getest op de Garmin 520

 1. Ga naar de website https://extract.bbbike.org/
  • Selecteer Selecteer Garmin Openfietsmap Lite (latin)
  • Type een kenmerkende naam voor je zoekgebieden (verplicht veld);
  • Type je e-mailadres;
 2. Zoom naar het gebied dat je wilt uitsnijden, zorg ervoor dat het hele gebied in beeld is, maar kies het niet te groot, omdat het anders niet op je device past;
 3. Klik vervolgens op de ‘here’-knop om een vierkante oranje box te plaatsen;
 4.   Selecteer de radio-button “add points to polygon” en klik binnen het vierkant
 5. Zet de punten nu om je gebied heen (max. ongeveer twee provincies groot). Als je klaar bent, klik je op Extract;
 6. Na een paar minuten ontvang je een link naar een ZIP-bestand per e-mail;
 7. Download deze binnen 48 uur en pak dit ZIP-bestand uit;
 8. Check of het bestand gmapsupp.img niet groter is dan 85 Mb, zo ja, begin dan overnieuw en maak je gebied kleiner;
 9. Hernoem het bestand gmapsupp.img naar gmapbmap.img;
 10. Belangrijk: haal het bestand gmapbmap.img van je Garmin-apparaat en sla die als backup op, op je PC;
 11. Plaats het nieuwe bestand gmapbmap.img op dezelfde plek op je Garmin.
 12. Doe een donatie aan de ontwikkelaar.