Bewindspersonen

Bewindspersonen 2017

Minister Financiën

Wopke Hoekstra (CDA )

StaatssecretarisFinanciën (mogelijk Belastingdienst)

Menno Snel(D66)

Minister Economische Zaken en Klimaat

Eric Wiebes (VVD )

Staatssecretaris Economische Zaken en klimaat

Mona Keijzer (CDA)

Minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Carola Schouten (CU)

Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wouter Koolmees (D66)

Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tamara van Ark (VVD )

Minister Buitenlandse Zaken

Stef Blok (VVD )

Minister Buitenlandse Zaken (handel en ontwikkelingssamenwerking)

Sigrid Kaag (D66)

Minister Binnenlandse Zaken

Kajsa Ollongren(D66)

Staatssecretaris Binnenlandse Zaken (Koninkrijksrelaties)

Raymond Knops(CDA)

Minister Defensie

Ank Bijleveld (CDA )

Staatssecretaris Defensie

Barbara Visser (VVD )

Minister Justitie en Veiligheid

Ferdinand Grapperhaus (CDA )

Minister Justitie en Veiligheid (rechtsbescherming)

Sander Dekker (VVD )

Staatssecretaris Justitie enVeiligheid en  (asielzaken)

Mark Harbers (VVD )

Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ingrid van Engelshoven(D66)

Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (basis- en voortgezet onderwijs, media)

 Arie Slob(CU)

Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hugo de Jonge (CDA )

Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport (medische zorg)

Bruno Bruins (VVD )

Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Paul Blokhuis(CU)

Minister Infrastructuur en Waterstaat

Cora van Nieuwenhuizen (VVD )

Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat (portefeuille infra)

Stientje van Veldhoven(D66)