CO₂ Prestatieladder

  • Scope 3 emissies op Niveau 4 (zie Primum-doc)
    • Materialiteit / meest materiële emissies
    • Reductiekansen (twee ketenanalyses)
    • Doelstelling voor twee ketens
    • Monitoring